Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel unin_dyr: Uninsured for at least part of las year, all [S]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically L1a.-L1j., L2., L2a., L9 and L10 for adults and M1a.-M1j., M2., M2a, M9 and M10 for children.

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all respondents, adults and children.

Verdiar Kategoriar N NW
0 Uninsured for at least part of last 12 months 1597 1 233 875,0
 30,2%
1 Insured for all 12 months 4876 2 840 914,5
 69,5%
9 DK/Ref 21 11 099,5
 0,3%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 6494 4085889.0
Manglande tilfelle 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.