Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnl12a: Problems paying for medical bills

Spørsmålstekst

L12. During the past 12 months, were you unable to pay or did you have problems paying for medical bills, either for yourself or any family member in your household?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 1141 726 025,9
 25,1%
2 No 3975 2 170 869,4
 74,9%
0 NIU - children 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5116 2896895.301
Manglande tilfelle 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.