Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnm10: Other insurance last year, if currently insured, child [S]

Spørsmålstekst

M10. When this child wasn't covered by his/her current health insurance, did he/she have any other health insurance?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17 who currently had insurance but had not had the same coverage for all of the past 12 months. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 79 55 694,6
 64,5%
2 No 41 30 626,4
 35,5%
0 NIU - adults, uninsured children, children with no coverage 6374 3 999 568,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 120 86321.038
Manglande tilfelle 6374 3999567.962
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.