Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel inscvoth: Other insurance last year, adults [S]

Spørsmålstekst

L7. During the past 12 months, when you were not covered by your current health insurance, did you have any other health insurance?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who did not have the same insurance for all of the past 12 months. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 260 130 317,6
 59,1%
2 No 140 90 136,7
 40,9%
8 Don't know 0 0,0
 0,0%
9 Refused 0 0,0
 0,0%
0 NIU - child, mail 6094 3 865 434,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 400 220454.223
Manglande tilfelle 6094 3865434.777
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.