Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel chdencov: Dental insurance coverage, child

Spørsmålstekst

V13. Do you now have any type of insurance that pays for part or all of this child's dental care?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all children age 0 to 17. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 1026 864 232,8
 72,7%
2 No 352 324 760,9
 27,3%
0 NIU - adult 5116 2 896 895,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1378 1188993.699
Manglande tilfelle 5116 2896895.301
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.