Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel incom11: Value of assets

Spørsmålstekst

INCOM11. Not counting the value of any house or car you may own, would you say that your/your family's assets, that is, all your cash, savings, investments, and furniture together are worth more than $5,000?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 3093 1 690 608,5
 74,2%
2 No 909 588 381,3
 25,8%
0 NIU - child, mail survey 2492 1 806 899,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 4002 2278989.757
Manglande tilfelle 2492 1806899.243
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.