Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel pp9lcrcd: Receiving Social Security or Pension [S]

Spørsmålstekst

PP9. Did you (or your spouse/partner) receive any Social Security or Pension payments last month?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 50 and older who reported their household income was equal to or below 300% of the federal poverty level (FPL). This question was not asked in the mail survey. For more information on the calculation of the federal poverty level (FPL), please see our variable text for Continuous FPL, all cases.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 498 191 607,6
 39,9%
2 No 486 222 836,0
 46,4%
9 DK/Ref 157 66 146,9
 13,8%
0 NIU - mail survey, age less than 50, or HH income > 300% FPL 5353 3 605 298,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1141 480590.491
Manglande tilfelle 5353 3605298.509
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.