Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel emp_rsn: Reason for not working last week [S]

Spørsmålstekst

EMP2. What is the main reason you were (not at work last week/not employed last week)?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who either were not at work or not employed last week.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Taking care of home 442 286 049,1
 23,4%
2 On vacation 81 47 527,3
 3,9%
3 Unable to find job 235 155 118,1
 12,7%
4 Going to school 98 116 556,8
 9,5%
5 Retired 637 232 149,7
 19,0%
6 Disabled 258 141 117,8
 11,5%
7 Temporarily out of work 56 58 401,6
 4,8%
8 Layoff or strike 67 51 786,4
 4,2%
9 Family, medical or maternity leave 69 36 960,3
 3,0%
10 Other 111 74 323,2
 6,1%
11 DK or refused 39 23 205,3
 1,9%
0 NIU - child, working adults 4401 2 862 693,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 2093 1223195.665
Manglande tilfelle 4401 2862693.335
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.