Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel resid: US residence [S]

Spørsmålstekst

X7. Are you a permanent resident with a green card?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who were not born in the U.S. and who are not citizens or in pending application.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 309 213 369,7
 37,9%
2 No 264 251 805,0
 44,8%
3 Application pending 12 9 516,8
 1,7%
8 Don't know 9 8 340,0
 1,5%
9 Refused 137 79 557,0
 14,1%
0 NIU - child, US citizen or pending 5763 3 523 300,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 731 562588.485
Manglande tilfelle 5763 3523300.515
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.