Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel citizn: US citizenship [S]

Spørsmålstekst

X6. Are you a citizen of the United States?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who were not born in the U.S.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 808 352 033,2
 37,6%
2 No 601 491 010,7
 52,5%
3 Application pending 21 15 031,1
 1,6%
8 Don't know 10 5 395,5
 0,6%
9 Refused 130 71 577,8
 7,7%
0 NIU - child, born in US or territories 4924 3 150 840,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1570 935048.29
Manglande tilfelle 4924 3150840.71
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.