Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel sex_adlt: Sex of respondent, adult

Spørsmålstekst

S6. Are you male or female?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Male 1875 1 434 093,2
 49,5%
2 Female 3241 1 462 802,1
 50,5%
0 NIU - children 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 5116 2896895.301
Manglande tilfelle 1378 1188993.699
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.