Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel sex_chld: Sex of child

Spørsmålstekst

K7. Is this child male or female?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Male 679 605 198,1
 50,9%
2 Female 694 579 040,1
 48,7%
9 Refused 5 4 755,5
 0,4%
0 NIU - adult 5116 2 896 895,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1378 1188993.699
Manglande tilfelle 5116 2896895.301
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.