Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel sex_all: Sex [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically S6. for adults and K7. for children.

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adults and children.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Male 2554 2 039 291,3
 49,9%
2 Female 3935 2 041 842,2
 50,0%
9 Refused 5 4 755,5
 0,1%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 6494 4085889.0
Manglande tilfelle 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.