Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel racesm_c: Child same race as respondent

Spørsmålstekst

M14. Is this child the same race as you?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 1219 1 078 747,3
 90,7%
2 No 151 102 608,3
 8,6%
8 Don't know 4 2 910,2
 0,2%
9 Refused 4 4 727,9
 0,4%
0 NIU - adult 5116 2 896 895,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1378 1188993.699
Manglande tilfelle 5116 2896895.301
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.