Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel hispethc: Child Hispanic/Latino [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically M14. and M15.

Skildrande tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 493 617 151,8
 51,9%
2 No 885 571 841,9
 48,1%
0 NIU - adult 5116 2 896 895,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1378 1188993.699
Manglande tilfelle 5116 2896895.301
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.