Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel asia_all: Asian race [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically A3. and A4. for adults and M14. and M16. for children.

Skildrande tekst

The variable was derived from a general question on race and confirmed with a more specific question about Asian ethnic groups. The universe for this variable includes all adults and children.

Verdiar Kategoriar N NW
0 No 5582 3 892 065,2
 95,3%
1 Yes 912 193 823,8
 4,7%

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 6494 4085889.0
Manglande tilfelle 0 0.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.