Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnt3_cat: Times per week drank sweetened drinks

Verdiar Kategoriar N NW
0 Does not drink sweetened drinks 1635 802 372,0
 36,4%
1 One to three times per week 1144 652 647,9
 29,6%
2 Four times or more per week 1110 750 219,9
 34,0%
-9 Don't Know/Refused 1227 691 655,4
-8 Not in Universe 1378 1 188 993,7

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 3889 2205239.863
Manglande tilfelle 2605 1880649.137
Minimum 0.0
Maksimum 2.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.