Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qnr4a_a: Time since regular smoking [S]

Spørsmålstekst

R4a. How long has it been since you last smoked cigarettes regularly?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who do not currently smoke cigarettes. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Within the past month (less than 1 month ago) 10 6 431,4
 1,4%
2 Within the past 3 months (1 month but less than 3 months ... 17 13 967,1
 3,0%
3 Within the past 6 months (3 months but less than 6 months... 23 13 146,0
 2,8%
4 Within the past year (6 months but less than 1 year ago) 26 21 975,3
 4,8%
5 Within the past 5 years (1 year but less than 5 years ago) 131 77 409,9
 16,8%
6 Within the past 10 years (5 years but less than 10 years ... 92 60 747,8
 13,2%
7 10 years or more 528 248 971,7
 53,9%
8 Never smoked regularly 41 19 048,1
 4,1%
0 NIU - child, mail, adult non-smoker 5626 3 624 191,8

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 868 461697.2
Manglande tilfelle 5626 3624191.8
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.