Datasett: The Health of Houston Survey 2010

Variabel qno5d: Delayed getting dental care, child

Spørsmålstekst

O5d. Still thinking about the past 12 months, was there any time that you had to delay or could not get dental care that this child needed because of cost or lack of insurance?

Skildrande tekst

The universe for this variable includes children age 0 to 17. This question was not asked in the mail survey.

Verdiar Kategoriar N NW
1 Yes 181 182 337,8
 15,3%
2 No 1197 1 006 655,9
 84,7%
0 NIU - adult 5116 2 896 895,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfelle 1378 1188993.699
Manglande tilfelle 5116 2896895.301
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for ein Nesstar Server.

Nesstar er eit verkty for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.