Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel FinalWgt: Final population weight for all cases

Beskrivende tekst

Final Weight assigned to ALL respondents (and respective children) that were interviwed. This weight is applied when tabulating variables that are based in questions asked to the entire sample.

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 7210
Manglende tilfeller 0
Minimum 97.399
Maksimum 4709.451
Gjennomsnitt 637.454
Standardavvik 527.81
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.