Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel time_mmgrm: Time since last mammogram [S]

Spørsmålstekst

PS_1. How long has it been since you had your last mammogram?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all female respondents between ages 40 and 75.

Verdier Kategorier N NW
1 I've never had a mammogram 125 71 657,3
 8,4%
2 Within the past year (ANYTIME LESS THAN 12 MONTHS AGO) 1161 507 690,8
 59,4%
3 Within the past 2 years 328 146 325,2
 17,1%
4 Within the past 3 years 95 44 898,6
 5,2%
5 Within the past 5 years 55 23 188,7
 2,7%
6 5 or more years ago 120 61 453,9
 7,2%
-9 Don't know/Refuse 28 7 859,7
-8 Not in universe 5298 3 732 967,1

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1884 855214.513
Manglende tilfeller 5326 3740826.806
Standardavvik 1.192 1.243
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.