Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel time_bldst: Time since last blood stool test [S]

Spørsmålstekst

PS_10. How long has it been since you had your last blood stool test?

Beskrivende tekst

This variable matches the question from 2010 but the order has put it behind questions about sigmoid/colonoscopy. The universe for this variable includes all adult respondents ages 50 to 75 who have had a blood stool test.

Verdier Kategorier N NW
1 Within the past year 391 169 716,5
 52,2%
2 More than 1 year ago, up to 2 years 114 47 191,1
 14,5%
3 More than 2 years ago, up to 3 years 62 27 328,4
 8,4%
4 More than 3 years ago 215 80 656,8
 24,8%
-8 Not in universe 6428 4 271 148,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 782 324892.756
Manglende tilfeller 6428 4271148.563
Standardavvik 1.29 1.263
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.