Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel time_pap: Time since last Pap test [S]

Spørsmålstekst

PS_3. How long has it been since you had your last Pap test?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all female respondents between ages 21 and 65.

Verdier Kategorier N NW
1 I've never had a pap test 118 71 431,7
 5,2%
2 Within the past year (ANYTIME LESS THAN 12 MONTHS AGO) 1389 806 570,1
 58,3%
3 Within the past 2 years 455 252 433,8
 18,3%
4 Within the past 3 years 139 89 419,0
 6,5%
5 Within the past 5 years 113 63 019,7
 4,6%
6 5 or more years ago 179 99 938,0
 7,2%
-8 Not in universe 4817 3 213 229,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2393 1382812.313
Manglende tilfeller 4817 3213229.007
Standardavvik 1.268 1.26
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.