Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sunscrn: Sunscreen frequency

Spørsmålstekst

PS_14. When you go outside on a warm sunny day for more than one hour, how often do you use sunscreen?

Beskrivende tekst

This variable is new to HHS in 2018. The universe for this variable includes all adults.

Verdier Kategorier N NW
1 Always 765 392 959,4
 11,8%
2 Most of the time 815 435 369,9
 13,1%
3 Sometimes 1015 571 834,8
 17,2%
4 Rarely 1050 674 342,0
 20,3%
5 Never 1979 1 221 158,3
 36,7%
6 Don't go in the sun 70 31 807,3
 1,0%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 1.453 1.415
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.