Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sunburn: Sunburn frequency

Spørsmålstekst

PS_17. During the past 12 months, how many times have you had sunburn?

Beskrivende tekst

This variable is new to HHS in 2018. The universe for this variable includes all adults.

Verdier Kategorier N NW
1 No sunburns 4328 2 448 051,7
 73,6%
2 1 time 731 448 258,9
 13,5%
3 2 or more times 635 431 161,1
 13,0%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.672 0.706
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.