Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ps_6: Sigmoid or colonoscopy as recent exam [S]

Spørsmålstekst

PS_6. Was your most recent exam a sigmoidoscopy or a colonoscopy?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents between ages 50 and 75 who have had a sigmoidoscopy or colonoscopy (Yes to PS_5).

Verdier Kategorier N NW
0 Colonoscopy 1511 629 463,7
 97,1%
1 Sigmoidoscopy 47 19 063,4
 2,9%
-8 Not in universe 5652 3 947 514,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1558 648527.096
Manglende tilfeller 5652 3947514.223
Standardavvik 0.171 0.169
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.