Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel no_pap: Reason why no Pap test [S]

Spørsmålstekst

PS_4a/b. What is the one most important reason why you have not had a Pap test (in the past 3 years)?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all female respondents 21-65 who had never had a pap test and those who had not had one in the last 3 years.

Verdier Kategorier N NW
1 Cost/No Insurance 80 61 122,8
 28,4%
2 Access Issues 31 15 685,5
 7,3%
3 Lack of Knowledge 55 30 549,1
 14,2%
4 Avoidance and Disinterest 158 82 387,7
 38,3%
5 Ineligible/Multiple/Other 60 25 415,0
 11,8%
-9 Don't Know/Refused 26 19 229,4
-8 Not in universe 6800 4 361 651,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 384 215160.031
Manglende tilfeller 6826 4380881.288
Minimum 1.0
Maksimum 5.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.