Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel no_colon: Reason for no colonoscopy/sigmoidoscopy [S]

Spørsmålstekst

PS_8A/B/C. What is the one most important reason why you have never had a sigmoidoscopy or colonoscopy (not had a sigmoidoscopy in 5 years/ not had a colonoscopy in 10 years)?

Beskrivende tekst

The categories for this variable were based on the categories from 2010. The universe for this variable includes all adults aged 50-75 who have never had a sigmoidoscopy or colonoscopy or had not had a sigmoidoscopy or colonoscopy within the recommended timeframe.

Verdier Kategorier N NW
1 Cost/No Insurance 64 31 115,0
 7,5%
2 Access Issues 14 9 327,2
 2,3%
3 Lack of Knowledge 233 124 436,1
 30,0%
4 Avoidance and Disinterest 480 246 334,1
 59,4%
5 Had colonoscopy 7 2 099,6
 0,5%
6 Ineligible/Multiple/Other 2 1 135,1
 0,3%
7 Don't Know or Refused 0 0,0
 0,0%
-9 Don't Know/Refused 72 36 811,2
-8 Not in Universe 6338 4 144 783,0
-7 Suspended 0 0,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 800 414447.118
Manglende tilfeller 6410 4181594.202
Minimum 1.0
Maksimum 6.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.