Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel no_bldst: Reason for no blood stool test [S]

Spørsmålstekst

PS_11A/B. What is the one most important reason why you have never (have not) had a blood stool test (in he past year)?

Beskrivende tekst

The categories for this variable were based on the categories from 2010. The universe for this variable includes all respondents 50-65 who had never had a blood stool test and those who had not had one in the last year.

Verdier Kategorier N NW
1 Cost/No Insurance 31 13 975,3
 1,7%
2 Access Issues 16 5 749,2
 0,7%
3 Lack of Knowledge 753 336 646,2
 40,9%
4 Avoidance and Disinterest 777 379 227,8
 46,1%
5 Had colonoscopy 74 26 554,3
 3,2%
6 Ineligible/Multiple/Other 139 60 126,8
 7,3%
-9 Don't know/Refuse 112 51 607,2
-8 Not in universe 5308 3 722 154,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1790 822279.747
Manglende tilfeller 5420 3773761.573
Standardavvik 0.937 0.91
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.