Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel indoortan: Indoor tanning frequency

Spørsmålstekst

PS_16. During the past 12 months, how many times have you used an indoor tanning device such as a sunlamp, sunbed, or tanning booth?

Beskrivende tekst

This variable is new to HHS in 2018. The responses were collapsed to meaningful groups with large enough counts (1 or more vs. none). The universe for this variable includes all adults.

Verdier Kategorier N NW
1 None 5577 3 249 903,2
 97,7%
2 1 or more 117 77 568,5
 2,3%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.142 0.151
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.