Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hpv_shots: How many HPV vaccine shots [S]

Spørsmålstekst

CHC_12. How many HPV vaccine shots did this child receive?

Beskrivende tekst

This variable is new to HHS in 2018. The universe for this variable includes children between ages 11 to 17 who answered yes to ever having an HPV shot (CHC_11).

Verdier Kategorier N NW
1 1 shot 87 65 099,2
 25,9%
2 2 shots 133 88 714,5
 35,2%
3 3 shots 143 90 228,7
 35,9%
4 4 or more shots 13 7 637,1
 3,0%
-8 Not in universe 6792 4 305 867,4
-7 Suspended 42 38 494,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 376 251679.456
Manglende tilfeller 6834 4344361.863
Minimum 1.0
Maksimum 4.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.