Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hpv_vacc3: HPV vaccine (more than 3 shots) [C]

Spørsmålstekst

This was created based on CHC_11 and CHC_12.

Beskrivende tekst

This variable is new to HHS in 2018. The variable is calculated to show the percentage of adolescents ages 13 to 15, who received 3 doses of human papillomavirus (HPV) vaccine. The universe is children ages 13 to 15. The recommendations were updated in 2016 from 3 shots to 2 or 3 shots because the new shots were shown to be effective after 2 doses. However depending on when the first shot was received 3 might be necessary.

Verdier Kategorier N NW
0 No 200 142 797,2
 77,1%
1 Yes 67 42 491,1
 22,9%
-8 Not in Universe 6938 4 404 543,5
-7 Suspended 5 6 209,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 267 185288.319
Manglende tilfeller 6943 4410753.001
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Standardavvik 0.434 0.42
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.