Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hpv_vacc: HPV vaccine (more than 2 shots) [C]

Spørsmålstekst

This was created based on CHC_11 and CHC_12.

Beskrivende tekst

This variable is new to HHS in 2018. The variable is calculated to show the percentage of adolescents ages 13 to 15, who received 2 or 3 doses of human papillomavirus (HPV) vaccine. The universe is children ages 13 to 15.

Verdier Kategorier N NW
0 No 151 110 075,9
 59,4%
1 Yes 116 75 212,4
 40,6%
-8 Not in Universe 6938 4 404 543,5
-7 Suspended 5 6 209,5

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 267 185288.319
Manglende tilfeller 6943 4410753.001
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Standardavvik 0.497 0.491
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.