Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hiv_scrn: HIV screening

Spørsmålstekst

PS_12. Have you ever been tested for HIV? Include testing fluids and saliva, or spit from your mouth.

Beskrivende tekst

The variable is calculated to show the percentage of respondents who comply with Healthy People 2020 recommendations to be tested for HIV in the past year. Included were respondents ages 18-44 to most closely match the Healthy People 2020 recommendations of 15-44 years old. This question was not asked of children ages 15-17 and therefore was not included in the calculation.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes, in the past 12 months 683 493 695,5
 27,7%
2 Yes, but not in the past 12 months 719 540 493,1
 30,4%
3 No, never tested 979 746 364,7
 41,9%
-9 Don't Know/Refused 0 0,0
-8 Not in Universe 4829 2 815 488,0
-7 Suspended 0 0,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2381 1780553.346
Manglende tilfeller 4829 2815487.974
Minimum 1.0
Maksimum 3.0
Standardavvik 0.826 0.822
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.