Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel flu_vacc: Flu vaccine this year

Spørsmålstekst

PS_19. During the past 12 months, did you get a flu shot or the nasal flu vaccine, called Flumist?

Beskrivende tekst

This variable is new to HHS in 2018. The universe for this variable includes all adults.

Verdier Kategorier N NW
0 No 2850 1 866 546,4
 56,1%
1 Yes 2844 1 460 925,4
 43,9%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.5 0.496
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.