Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ps_5: Ever had sigmoidoscopy or colonoscopy

Spørsmålstekst

PS_5. Have you ever had a sigmoidoscopy or colonoscopy?

Beskrivende tekst

This question is similar to the question asked in 2010 but was asked earlier in the set of questions because the research team believed it was a memorable exam and would serve as a screen for later questions. The universe for this question was all adults between ages 50 and 75.

Verdier Kategorier N NW
0 No 769 407 182,1
 38,9%
1 Yes 1542 640 768,0
 61,1%
-9 Don't know/Refuse 20 11 821,9
-8 Not in universe 4879 3 536 269,3

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2311 1047950.11
Manglende tilfeller 4899 3548091.209
Standardavvik 0.471 0.487
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.