Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ever_bldst: Ever had blood stool test

Spørsmålstekst

PS_9. Have you ever had a blood stool test using a home kit?

Beskrivende tekst

The ever had a blood stool test question is similar to the question in 2010 but asked in a different order. The universe for this variable includes all adult respondents between ages 50 and 75.

Verdier Kategorier N NW
0 No 1564 743 883,3
 69,6%
1 Yes 782 324 892,8
 30,4%
-8 Not in universe 4864 3 527 265,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2346 1068776.101
Manglende tilfeller 4864 3527265.218
Standardavvik 0.472 0.46
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.