Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel ever_pap: Ever had Pap test

Spørsmålstekst

PS_3. How long has it been since you had your last Pap test?

Beskrivende tekst

The responses to PS_3 have been broken up for the 'ever had a pap test' variable. The universe for this variable includes all female respondents between ages 21 and 65.

Verdier Kategorier N NW
0 No 118 71 431,7
 5,2%
1 Yes 2275 1 311 380,7
 94,8%
-8 Not in Universe 4817 3 213 229,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2393 1382812.313
Manglende tilfeller 4817 3213229.007
Minimum 0.0
Maksimum 1.0
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.