Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hpv_ever: Ever had HPV shot

Spørsmålstekst

CHC_11. Has this child ever received an HPV shot or vaccine?

Beskrivende tekst

This variable is new to HHS in 2018. The universe for this variable includes children between ages 11 to 17.

Verdier Kategorier N NW
0 No 276 211 835,8
 45,7%
1 Yes 377 252 159,9
 54,3%
-8 Not in universe 6515 4 093 551,2
-7 Interview suspended 42 38 494,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 653 463995.689
Manglende tilfeller 6557 4132045.63
Standardavvik 0.494 0.498
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.