Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel hiv_ever: Ever had HIV test

Spørsmålstekst

PS_12. Have you ever been tested for HIV? Include testing fluids and saliva, or spit from your mouth.

Beskrivende tekst

The 'ever had an HIV test' matches the variable in 2010 and gives a duration of when the HIV test was reported. The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Yes, in the past 12 months 1152 731 689,9
 22,0%
2 Yes, but not in the past 12 months 1849 1 093 869,5
 32,9%
3 No, never tested 2693 1 501 912,3
 45,1%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5694 3327471.745
Manglende tilfeller 1516 1268569.574
Standardavvik 0.776 0.786
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.