Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel skin_chk: Dermatologic check

Spørsmålstekst

PS_18. Have you ever had all of your skin from head to toe checked for cancer either by a dermatologist or some other kind of doctor?

Beskrivende tekst

This variable is new to HHS in 2018. The universe for this variable includes all adults.

Verdier Kategorier N NW
0 No 3880 2 496 226,1
 75,7%
1 Yes 1760 803 425,9
 24,3%
-9 Don't know/Refuse 54 27 819,7
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5640 3299652.02
Manglende tilfeller 1570 1296389.299
Standardavvik 0.463 0.429
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.