Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel cln_10yr: Colonoscopy in 10 years [C]

Spørsmålstekst

This was created based on PS_5, PS_6, and PS_7 to match the variable asked in 2010.

Beskrivende tekst

This variable was created to match the variable used in 2010. The universe for this variable includes all adult respondents between ages 50 and 75 who had a sigmoidoscopy/colonoscopy.

Verdier Kategorier N NW
0 No 114 46 764,1
 7,2%
1 Yes 1444 601 763,0
 92,8%
-8 Not in universe 5652 3 947 514,2

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1558 648527.096
Manglende tilfeller 5652 3947514.223
Standardavvik 0.261 0.259
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.