Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel pap_rep: Cervical cancer screening [C]

Spørsmålstekst

The variable was recoded from question PS_3.

Beskrivende tekst

The variable is calculated to show the percentage of respondents who comply with US Preventive Services Task Force recommendations to have a pap smear in the past three years. This variable is restricted to women ages 21-65 to match the age range for the Healthy People 2020 goal. Variable pap_rep does not match PS_3. Ever had a pap test because PS_3. Ever had a pap test includes respondents outside the CDC age guidelines for screening and outside the recommended time limit of three years.

Verdier Kategorier N NW
1 Not meeting recommendations 410 234 389,4
 17,0%
2 Meets recommendations 1983 1 148 422,9
 83,0%
-8 Not in universe 4817 3 213 229,0

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 2393 1382812.313
Manglende tilfeller 4817 3213229.007
Standardavvik 0.377 0.375
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.