Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel prenatal_noins: Prevent future prenatal care - No insurance [S]

Spørsmålstekst

PN_6. If you became pregnant, what factors may prevent you from getting prenatal care?

Beskrivende tekst

Question PN_6 allowed for multiple responses as reasons for not being able to get prenatal care in the future. The universe for this variable includes all female respondents age 18 to 50 who were not pregnant at the time of the interview and had not given birth to a live baby in the last 5 years.

Verdier Kategorier N NW
0 No 1168 727 845,9
 93,1%
1 Yes 87 53 743,0
 6,9%
-8 Not in universe 5945 3 806 658,8
-7 Interview suspended 10 7 793,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1255 781588.918
Manglende tilfeller 5955 3814452.402
Standardavvik 0.254 0.253
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.