Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel latepre_nomedicaid: Late prenatal - No Medicaid [C]

Spørsmålstekst

PN_4A. (PN_4B) What kept you from getting prenatal care (earlier)?

Beskrivende tekst

Questions PN_4A and PN_4B allowed for multiple responses as reasons for not getting prenatal care earlier than the 9th week of pregnancy. The universe for this variable includes all female respondents age 18 to 50 who were pregnant at the time of the interview, or gave birth to a live baby in the last 5 years, and who started receiving prenatal care later than the 9th week of pregnancy, or did not receive prenatal care at all.

Verdier Kategorier N NW
0 No 99 77 823,4
 89,8%
1 Yes 10 8 800,5
 10,2%
-8 Not in universe 7091 4 501 623,8
-7 Interview suspended 10 7 793,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 109 86623.872
Manglende tilfeller 7101 4509417.448
Standardavvik 0.29 0.302
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.