Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel er_1: Stray dogs and cats

Spørsmålstekst

ER_1. Please tell me whether or not each of the following is a problem in your community or neighborhood: Stray dogs or cats?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 No 3811 2 137 093,3
 66,3%
1 Yes 1739 1 085 732,8
 33,7%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6
-7 Interview suspended 144 104 645,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5550 3222826.104
Manglende tilfeller 1660 1373215.216
Standardavvik 0.464 0.473
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.