Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel h_owner: Own or rent home

Spørsmålstekst

HOU_1. Do you own or rent your home?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Own 3354 1 940 245,5
 59,7%
2 Rent 1958 1 158 859,0
 35,7%
3 With family/friend 100 44 091,5
 1,4%
4 Other arrangements 179 105 142,3
 3,2%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6
-7 Interview suspended 103 79 133,4

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5591 3248338.306
Manglende tilfeller 1619 1347703.013
Standardavvik 0.691 0.686
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.