Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel nh_noise: Outdoor and neighborhood noise

Spørsmålstekst

NOI_2. Please tell me the type of outdoor noise that bothers or annoys you the most. Is it…? 01 Road traffic (highway, urban road, heavy trucks) 02 Air traffic (civil aviation, military flight) 03 Railway traffic (freight trains, metro) 04 Industry (manufacturers, building equipment) 05 Entertainment (bars/discos, nightclubs, noisy sports) 97 Some other source

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older who were bothered or annoyed very much or somewhat by the outdoor noise at their house.

Verdier Kategorier N NW
1 Transport (road, air,railway) 558 315 002,7
 47,8%
2 Commercial (manufacturers, building equipment) 97 48 496,7
 7,4%
3 Entertainment (bars/discos, nightclubs, noisy sports) 219 139 107,8
 21,1%
4 Neighborhood noise 176 92 393,6
 14,0%
5 Animals 66 33 450,3
 5,1%
6 Shooting/violence 43 31 225,2
 4,7%
-8 Not in universe 5893 3 819 116,2
-7 Interview suspended 158 117 248,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 1159 659676.238
Manglende tilfeller 6051 3936365.082
Standardavvik 1.509 1.529
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.