Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel sc_2: Number of people to confide

Spørsmålstekst

SC_2. Right now, how many people do you have in your life with whom you can share confidences or discuss a difficult decision?

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
1 Nobody 284 194 113,4
 6,1%
2 One 608 430 219,9
 13,4%
3 Two 680 418 494,5
 13,1%
4 Three or more 3954 2 162 632,1
 67,5%
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6
-7 Interview suspended 168 122 011,9

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5526 3205459.805
Manglende tilfeller 1684 1390581.515
Standardavvik 0.882 0.936
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.