Datasett: The Health of Houston Survey 2018

Variabel h_llph: Number of landline phones in home [C]

Spørsmålstekst

The variable was created from multiple survey questions, specifically Landline, Llphone, and Qresphone.

Beskrivende tekst

The universe for this variable includes all adult respondents age 18 and older.

Verdier Kategorier N NW
0 3163 1 833 373,2
 55,3%
1 2410 1 455 354,1
 43,9%
2 80 17 136,0
 0,5%
3 17 5 106,3
 0,2%
4 4 1 617,1
 0,0%
5 4 2 398,9
 0,1%
-9 Don't know/Refuse 16 12 486,1
-8 Not in universe 1516 1 268 569,6

Oppsummert statistikk

Gyldige tilfeller 5678 3314985.686
Manglende tilfeller 1532 1281055.633
Standardavvik 0.564 0.537
Denne variabelen er numerisk

Last ned

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.